k.ú.: 648370 - Hronov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574082 - Hronov NUTS5 CZ0523574082
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 455677
zahrada 769 423314
ovoc. sad 33 88353
travní p. 288 405037
lesní poz 111 1768160
vodní pl. nádrž umělá 3 2470
vodní pl. rybník 3 2931
vodní pl. tok přirozený 16 43041
vodní pl. zamokřená pl. 2 3839
zast. pl. společný dvůr 56 15657
zast. pl. zbořeniště 19 3770
zast. pl. 1357 401641
ostat.pl. dráha 23 59277
ostat.pl. jiná plocha 229 136889
ostat.pl. manipulační pl. 14 25030
ostat.pl. neplodná půda 26 12917
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 2583
ostat.pl. ostat.komunikace 314 297827
ostat.pl. pohřeb. 3 23023
ostat.pl. silnice 6 52290
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 42957
ostat.pl. zeleň 44 60930
Celkem KN 3467 4327613
Par. DKM 3467 4327613
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 74
č.p. doprava 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 39
č.p. rod.dům 788
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 10
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če garáž 245
bez čp/če jiná st. 53
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1338
byt.z. byt 445
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 24
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 480
LV 1659
spoluvlastník 2510

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.06.2003
Ins. A 1:1000 01.06.1944 26.06.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.06.1946


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 14:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.