k.ú.: 648400 - Velký Dřevíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574082 - Hronov NUTS5 CZ0523574082
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 61 639330
zahrada 310 226861
ovoc. sad 28 47565
travní p. 325 1409050
lesní poz 154 1426113
vodní pl. nádrž umělá 1 2105
vodní pl. tok přirozený 14 48131
zast. pl. společný dvůr 3 120
zast. pl. zbořeniště 6 1862
zast. pl. 351 102380
ostat.pl. jiná plocha 78 58378
ostat.pl. manipulační pl. 5 19992
ostat.pl. neplodná půda 27 18031
ostat.pl. ostat.komunikace 128 126052
ostat.pl. silnice 7 31123
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 23770
ostat.pl. zeleň 2 903
Celkem KN 1512 4181766
Par. DKM 1512 4181766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 209
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 51
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 334
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 439
spoluvlastník 669

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.03.1999
ZMVM 1:1000 01.09.1987 01.03.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.09.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 21:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.