k.ú.: 648418 - Žabokrky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574082 - Hronov NUTS5 CZ0523574082
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 100363
zahrada 48 62252
ovoc. sad 1 3048
travní p. 83 664087
lesní poz 30 513789
vodní pl. nádrž umělá 1 629
vodní pl. tok přirozený 4 55258
zast. pl. zbořeniště 1 207
zast. pl. 81 54459
ostat.pl. dráha 3 63945
ostat.pl. jiná plocha 35 22896
ostat.pl. manipulační pl. 19 34727
ostat.pl. neplodná půda 1 201
ostat.pl. ostat.komunikace 51 36834
ostat.pl. silnice 4 24280
ostat.pl. zeleň 3 2262
Celkem KN 368 1639237
Par. DKM 368 1639237
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 79
byt.z. byt 36
Celkem JED 36
LV 114
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.06.1999
ZMVM 1:1000 01.09.1987 15.06.1999
S-SK GS 1:2880 1824 01.09.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 23.05.2022 10:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.