k.ú.: 648434 - Rokytník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574082 - Hronov NUTS5 CZ0523574082
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52093 - Hronov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 44 447048
zahrada 176 137991
ovoc. sad 20 53035
travní p. 299 1619828
lesní poz 140 3557978
vodní pl. nádrž umělá 10 3191
vodní pl. tok přirozený 23 1160
zast. pl. zbořeniště 4 783
zast. pl. 199 60296
ostat.pl. jiná plocha 68 76496
ostat.pl. manipulační pl. 9 7350
ostat.pl. neplodná půda 16 8597
ostat.pl. ostat.komunikace 156 154086
ostat.pl. pohřeb. 1 854
ostat.pl. silnice 1 25916
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4537
ostat.pl. zeleň 2 6997
Celkem KN 1172 6166143
Par. DKM 1172 6166143
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 183
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 239
spoluvlastník 328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.1999
ZMVM 1:2000 01.09.1987 07.12.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.09.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 27.05.2022 21:27

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.