k.ú.: 648469 - Hrotovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590673 - Hrotovice NUTS5 CZ0634590673
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1025 9043971
zahrada 564 309801
ovoc. sad 44 284078
travní p. 182 718642
lesní poz 149 9098781
vodní pl. nádrž umělá 49 112906
vodní pl. rybník 18 185762
vodní pl. tok přirozený 54 99980
vodní pl. tok umělý 4 2379
zast. pl. zbořeniště 1 502
zast. pl. 975 288276
ostat.pl. jiná plocha 214 184333
ostat.pl. manipulační pl. 66 85819
ostat.pl. neplodná půda 36 19608
ostat.pl. ostat.komunikace 227 320395
ostat.pl. pohřeb. 2 5211
ostat.pl. silnice 34 117869
ostat.pl. skládka 1 756
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 26707
ostat.pl. zeleň 20 9386
Celkem KN 3681 20915162
Par. KMD 3681 20915162
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 402
č.p. byt.dům 21
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 22
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 132
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 10
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 89
bez čp/če jiná st. 116
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 10
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 76
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 964
byt.z. byt 100
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 7
obč.z. byt 22
obč.z. sk.neb 2
Celkem JED 135
LV 1117
spoluvlastník 1632

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1825 18.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 24.05.2022 18:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.