k.ú.: 648477 - Hroubovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571504 - Hroubovice NUTS5 CZ0531571504
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 558071
zahrada 182 108668
ovoc. sad 9 19890
travní p. 32 59750
lesní poz 21 614055
vodní pl. nádrž přírodní 1 2676
vodní pl. tok přirozený 28 10559
zast. pl. společný dvůr 1 25
zast. pl. zbořeniště 2 255
zast. pl. 229 58907
ostat.pl. jiná plocha 34 9114
ostat.pl. manipulační pl. 12 12544
ostat.pl. neplodná půda 8 2288
ostat.pl. ostat.komunikace 67 39420
ostat.pl. pohřeb. 1 3001
ostat.pl. silnice 2 15780
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 7596
ostat.pl. zeleň 3 1606
Celkem KN 817 1524205
Par. KMD 817 1524205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 48
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 107
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 223
LV 243
spoluvlastník 337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.01.2011
S-SK GS 1:2880 1839 06.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 20:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.