k.ú.: 648493 - Hroznětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547956 - Hořice NUTS5 CZ0633547956
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 325 1370098
zahrada 75 55183
travní p. 220 489265
lesní poz 152 690877
vodní pl. nádrž umělá 8 126654
vodní pl. tok přirozený 3 52749
zast. pl. společný dvůr 1 1266
zast. pl. zbořeniště 3 152
zast. pl. 37 23866
ostat.pl. jiná plocha 25 16262
ostat.pl. manipulační pl. 2 210
ostat.pl. neplodná půda 53 38920
ostat.pl. ostat.komunikace 66 43321
ostat.pl. silnice 4 27169
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 266
Celkem KN 975 2936258
Par. KMD 975 2936258
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 36
LV 75
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.10.2014
S-SK GS 1:2880 1829 21.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 18:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.