k.ú.: 648507 - Bystřice u Hroznětína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555185 - Hroznětín NUTS5 CZ0412555185
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 1101248
zahrada 24 15780
travní p. 186 1996449
lesní poz les(ne hospodář) 32 854455
lesní poz 4 27491
vodní pl. nádrž umělá 5 34063
vodní pl. rybník 1 50702
vodní pl. tok přirozený 22 16131
vodní pl. tok umělý 11 31881
vodní pl. zamokřená pl. 14 56431
zast. pl. zbořeniště 16 14951
zast. pl. 44 33521
ostat.pl. dobývací prost. 15 116644
ostat.pl. dráha 1 13672
ostat.pl. jiná plocha 47 109381
ostat.pl. manipulační pl. 13 29306
ostat.pl. neplodná půda 94 131616
ostat.pl. ostat.komunikace 52 77118
ostat.pl. silnice 35 54269
ostat.pl. zeleň 4 618
Celkem KN 653 4765727
Par. DKM 653 4765727
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 28
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 42
LV 66
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2009
FÚO 1:2000 01.01.1975 29.09.2009
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 27.05.2022 21:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.