k.ú.: 648523 - Ruprechtov u Hroznětína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555185 - Hroznětín NUTS5 CZ0412555185
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4106 - Ostrov
Pověřený obecní úřad 41061 - Ostrov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 330403
zahrada 17 17945
travní p. 73 1984312
lesní poz les(ne hospodář) 29 616641
vodní pl. nádrž umělá 4 74146
vodní pl. rybník 1 8625
vodní pl. tok přirozený 10 8914
vodní pl. tok umělý 10 5919
vodní pl. zamokřená pl. 5 33913
zast. pl. zbořeniště 3 3207
zast. pl. 28 13689
ostat.pl. jiná plocha 23 100305
ostat.pl. manipulační pl. 6 31249
ostat.pl. neplodná půda 33 54285
ostat.pl. ostat.komunikace 33 44597
ostat.pl. silnice 2 18206
ostat.pl. zeleň 5 1823
Celkem KN 289 3348179
Par. DKM 289 3348179
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 26
LV 49
spoluvlastník 65

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.09.2008 nové mapování
FÚO 1:2000 01.01.1975 07.09.2008
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 09:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.