k.ú.: 648671 - Hruška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 543543 - Hruška NUTS5 CZ0713543543
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 3665383
zahrada 140 108380
travní p. 13 10412
lesní poz 3 6404
vodní pl. rybník 1 6338
vodní pl. tok přirozený 5 49344
zast. pl. společný dvůr 1 154
zast. pl. zbořeniště 11 2553
zast. pl. 195 64556
ostat.pl. dráha 2 9909
ostat.pl. jiná plocha 55 26136
ostat.pl. manipulační pl. 50 58346
ostat.pl. neplodná půda 4 853
ostat.pl. ostat.komunikace 117 306164
ostat.pl. pohřeb. 1 1002
ostat.pl. silnice 17 39490
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 6108
ostat.pl. zeleň 56 122763
Celkem KN 1048 4484295
Par. DKM 702 4292119
Par. KMD 346 192176
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 116
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 179
LV 269
spoluvlastník 393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.01.2011
DKM-KPÚ 13.10.2010 1:1000 18.10.2010 *)
KM-D 1:2000 01.12.2000 10.01.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 08:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.