k.ú.: 648680 - Henčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 1538403
zahrada 88 58801
ovoc. sad 2 27736
travní p. 86 308941
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz 110 2225637
vodní pl. nádrž umělá 9 9507
vodní pl. rybník 7 9828
zast. pl. 107 31024
ostat.pl. dráha 1 30960
ostat.pl. jiná plocha 66 75735
ostat.pl. manipulační pl. 48 337044
ostat.pl. mez, stráň 21 9145
ostat.pl. neplodná půda 1 624
ostat.pl. ostat.komunikace 105 77555
ostat.pl. silnice 13 26845
ostat.pl. skládka 22 100364
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 175860
ostat.pl. zeleň 4 5398
Celkem KN 835 5049435
Par. DKM 835 5049435
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 44
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 108
obč.z. byt 16
Celkem JED 16
LV 157
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2000
ZMVM 1:1000 01.12.1985 18.12.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1985 18.12.2000
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.12.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 09:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.