k.ú.: 648752 - Hrušová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580341 - Hrušová NUTS5 CZ0534580341
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53142 - Vysoké Mýto

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 277 4212885
zahrada 228 140662
ovoc. sad 1 247
travní p. 151 857394
lesní poz 23 246543
vodní pl. nádrž umělá 1 1819
vodní pl. tok přirozený 12 49872
vodní pl. tok umělý 19 65779
zast. pl. společný dvůr 2 81
zast. pl. zbořeniště 3 268
zast. pl. 213 95939
ostat.pl. dráha 3 31580
ostat.pl. jiná plocha 59 44481
ostat.pl. manipulační pl. 21 61110
ostat.pl. ostat.komunikace 123 153522
ostat.pl. pohřeb. 3 2834
ostat.pl. silnice 13 75018
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7183
ostat.pl. zeleň 11 32475
Celkem KN 1166 6079692
Par. DKM 1166 6079692
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 122
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 12
č.p. zem.used 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 202
byt.z. byt 17
Celkem JED 17
LV 285
spoluvlastník 412

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.01.2002
DKM-KPÚ 02.03.2000 1:1000 02.03.2000 *)
S-SK GS 1:2880 1839 28.01.2002
S-SK GS 1:2880 1839 02.03.2000


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 22.05.2022 19:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.