k.ú.: 648795 - Vysočany u Chomutova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563072 - Hrušovany NUTS5 CZ0422563072
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 2736515
zahrada 2 1013
travní p. 19 814158
lesní poz 5 74843
vodní pl. nádrž umělá 4 6217
vodní pl. tok umělý 6 13682
zast. pl. 9 7693
ostat.pl. jiná plocha 56 935545
ostat.pl. manipulační pl. 2 6904
ostat.pl. neplodná půda 24 39250
ostat.pl. ostat.komunikace 36 100594
ostat.pl. silnice 7 200856
ostat.pl. zeleň 18 9158
Celkem KN 264 4946428
Par. DKM 264 4946428
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 9
LV 41
spoluvlastník 69

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.06.2011
DKM 1:1000 31.12.1996 19.06.2011
ZMVM 1:5000 01.04.1985 30.12.1996
S-SK GS 1:2880 1896 31.03.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 17.05.2022 10:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.