k.ú.: 648809 - Hrušovany nad Jevišovkou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594156 - Hrušovany nad Jevišovkou NUTS5 CZ0647594156
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62201 - Hrušovany nad Jevišovkou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2132 18770215
vinice 144 484454
zahrada 816 363242
ovoc. sad 44 255569
travní p. 70 176493
lesní poz les(ne hospodář) 66 182845
lesní poz 202 1363062
vodní pl. nádrž přírodní 6 11246
vodní pl. nádrž umělá 11 282857
vodní pl. tok přirozený 80 223061
vodní pl. tok umělý 5 2252
vodní pl. zamokřená pl. 4 37975
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 18 3481
zast. pl. 1765 597335
ostat.pl. dráha 17 174167
ostat.pl. jiná plocha 589 352815
ostat.pl. manipulační pl. 158 547804
ostat.pl. neplodná půda 45 132510
ostat.pl. ostat.komunikace 715 996044
ostat.pl. pohřeb. 4 7823
ostat.pl. silnice 58 187142
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 43756
ostat.pl. zeleň 67 99869
Celkem KN 7030 25296049
GP 2 3644
Celkem ZE 2 3644
Par. DKM 7030 25296049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 5
č.p. bydlení 796
č.p. byt.dům 22
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 29
č.p. obč.vyb. 26
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 158
č.p. tech.vyb 4
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 3
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 205
bez čp/če jiná st. 229
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če tech.vyb 31
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 28
bez čp/če zem.stav 105
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 4
s roz.jed 5
Celkem BUD 1713
byt.z. byt 303
byt.z. dílna 5
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 2
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 30
obč.z. garáž 2
obč.z. rozest. 45
Celkem JED 417
LV 1897
spoluvlastník 2809

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.12.2017
DKM-KPÚ 03.12.2014 1:1000 03.12.2014 *) JPÚ-upřesnění přídělů (určení hranic pozemků)
DKM-KPÚ 26.08.2013 1:1000 27.08.2013 *) část k.ú.-Lokalita U Cihelny
THM-V 1:1000 01.04.1965 08.12.2017 intravilán
Ins. A 1:2000 01.04.1956 08.12.2017 extravilán - fotoplán nad mapou dle I A, na části polohopis tachymetricky


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 06:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.