k.ú.: 648833 - Hrušovany u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583081 - Hrušovany u Brna NUTS5 CZ0643583081
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3148 5903761
vinice 198 188687
zahrada skleník-pařeniš. 1 17
zahrada 798 301147
ovoc. sad 43 54356
travní p. 47 31529
lesní poz 370 642343
vodní pl. nádrž umělá 2 243
vodní pl. rybník 2 4327
vodní pl. tok přirozený 130 31824
vodní pl. tok umělý 6 977
vodní pl. zamokřená pl. 30 6747
zast. pl. společný dvůr 25 7530
zast. pl. zbořeniště 14 3448
zast. pl. 1396 316759
ostat.pl. dráha 54 126354
ostat.pl. jiná plocha 838 710764
ostat.pl. manipulační pl. 179 125670
ostat.pl. neplodná půda 167 37754
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 19
ostat.pl. ostat.komunikace 1240 275975
ostat.pl. pohřeb. 2 3741
ostat.pl. silnice 126 175616
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 30546
ostat.pl. zeleň 81 59827
Celkem KN 8915 9039961
Par. DKM 8915 9039961
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 467
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 14
č.p. obč.vyb 15
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 288
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 228
č.e. jiná st. 20
č.e. rod.rekr 21
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 76
bez čp/če jiná st. 105
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 28
rozestav. 2
vod.dílo hráz pod 21
Celkem BUD 1364
byt.z. byt 328
obč.z. byt 21
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 5
Celkem JED 355
LV 1923
spoluvlastník 2973

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.12.2016
DKM-KPÚ 12.12.2013 1:1000 12.12.2013 *)
THM-G 1:2000 01.10.1971 07.12.2016
THM-V 1:2000 01.10.1971 07.12.2016 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1971


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 02:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.