k.ú.: 648876 - Hrutov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 590681 - Hrutov NUTS5 CZ0632590681
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 383 1567029
zahrada 74 41683
travní p. mez, stráň 1 917
travní p. 439 572127
lesní poz 35 194929
vodní pl. nádrž přírodní 1 251
vodní pl. rybník 3 29891
vodní pl. tok umělý 7 1768
zast. pl. zbořeniště 4 742
zast. pl. 74 30896
ostat.pl. jiná plocha 27 11959
ostat.pl. manipulační pl. 1 413
ostat.pl. neplodná půda 89 53942
ostat.pl. ostat.komunikace 89 35062
ostat.pl. silnice 8 15548
Celkem KN 1235 2557157
Par. KMD 1235 2557157
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 70
LV 112
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2009
S-SK ŠS 1:2880 1835 23.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 08:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.