k.ú.: 648973 - Hřešihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 559920 - Kladruby NUTS5 CZ0326559920
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32111 - Radnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 142 1847459
zahrada mez, stráň 10 6081
zahrada 84 67033
travní p. mez, stráň 7 6632
travní p. 27 100288
lesní poz les s budovou 27 836
lesní poz 34 1526687
vodní pl. nádrž umělá 2 4521
vodní pl. tok přirozený 5 14565
vodní pl. zamokřená pl. 1 364
zast. pl. zbořeniště 1 25
zast. pl. 93 26813
ostat.pl. jiná plocha 52 33009
ostat.pl. manipulační pl. 1 1374
ostat.pl. neplodná půda 1 392
ostat.pl. ostat.komunikace 60 48070
ostat.pl. pohřeb. 2 1732
ostat.pl. silnice 6 27006
ostat.pl. zeleň 1 15044
Celkem KN 556 3727931
Par. DKM 556 3727931
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 118
LV 147
spoluvlastník 274

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.05.1997
S-SK GS 1:2880 1839 26.05.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 26.05.2022 06:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.