k.ú.: 649074 - Hříšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546445 - Hříšice NUTS5 CZ0313546445
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3104 - Dačice
Pověřený obecní úřad 31041 - Dačice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 991 4203384
zahrada 112 61773
travní p. mez, stráň 7 913
travní p. 304 421361
lesní poz 413 1131104
vodní pl. nádrž umělá 4 5689
vodní pl. rybník 4 194471
vodní pl. tok přirozený 6 15476
vodní pl. tok umělý 47 14418
zast. pl. zbořeniště 4 1129
zast. pl. 161 86680
ostat.pl. jiná plocha 81 66898
ostat.pl. manipulační pl. 77 57694
ostat.pl. neplodná půda 68 32002
ostat.pl. ostat.komunikace 121 60453
ostat.pl. silnice 3 33353
Celkem KN 2403 6386798
Par. KMD 2403 6386798
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 83
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 139
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 185
spoluvlastník 256

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1829 24.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 02:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.