k.ú.: 649082 - Bedřichovice u Hříškova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566195 - Hříškov NUTS5 CZ0424566195
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 430 1940331
zahrada 31 21963
ovoc. sad 3 13945
lesní poz 2 5881
vodní pl. nádrž umělá 3 3593
vodní pl. tok přirozený 54 5853
zast. pl. společný dvůr 6 3790
zast. pl. zbořeniště 4 1884
zast. pl. 45 21780
ostat.pl. jiná plocha 17 4763
ostat.pl. manipulační pl. 2 1262
ostat.pl. neplodná půda 10 14294
ostat.pl. ostat.komunikace 128 32259
ostat.pl. silnice 14 32986
ostat.pl. zeleň 15 1494
Celkem KN 764 2106078
Par. KMD 764 2106078
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 34
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 45
LV 115
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 27.03.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 17:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.