k.ú.: 649091 - Hříškov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566195 - Hříškov NUTS5 CZ0424566195
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1301 5768561
chmelnice 86 135329
zahrada 182 113848
ovoc. sad 36 71867
travní p. 31 37139
lesní poz 70 1549697
vodní pl. nádrž umělá 11 3342
vodní pl. rybník 1 2266
vodní pl. tok přirozený 36 12847
vodní pl. zamokřená pl. 1 1
zast. pl. společný dvůr 18 3887
zast. pl. zbořeniště 5 1799
zast. pl. 263 121508
ostat.pl. jiná plocha 63 29132
ostat.pl. manipulační pl. 61 48165
ostat.pl. neplodná půda 43 12619
ostat.pl. ostat.komunikace 458 180288
ostat.pl. pohřeb. 1 2226
ostat.pl. silnice 48 41600
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 15068
ostat.pl. zeleň 32 1687
Celkem KN 2757 8152876
Par. KMD 2757 8152876
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 171
č.p. víceúčel 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 32
rozestav. 1
Celkem BUD 258
LV 338
spoluvlastník 494

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.10.2014
S-SK GS 1:2880 1841 30.10.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 11:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.