k.ú.: 649112 - Nová Ves u Hříškova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 542636 - Nová Ves NUTS5 CZ0424542636
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 1650209
chmelnice 150 431983
zahrada 117 81856
ovoc. sad 8 30843
travní p. 73 93655
lesní poz 38 3554078
vodní pl. nádrž umělá 3 2276
vodní pl. tok přirozený 101 32232
zast. pl. společný dvůr 16 3099
zast. pl. zbořeniště 5 799
zast. pl. 90 43644
ostat.pl. jiná plocha 29 11735
ostat.pl. manipulační pl. 10 8583
ostat.pl. neplodná půda 89 71661
ostat.pl. ostat.komunikace 77 71903
ostat.pl. pohřeb. 2 1398
ostat.pl. silnice 4 23141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1076
ostat.pl. zeleň 27 2329
Celkem KN 1178 6116500
Par. KMD 1178 6116500
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 88
LV 178
spoluvlastník 327

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2012
S-SK GS 1:2880 1841 30.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 16:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.