k.ú.: 649121 - Hřiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569321 - Přibyslav NUTS5 CZ0631569321
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61023 - Přibyslav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 2584442
zahrada 76 49962
travní p. plantáž dřevin 1 986
travní p. 115 544073
lesní poz ostat.komunikace 1 990
lesní poz 80 890782
vodní pl. nádrž umělá 14 70179
vodní pl. rybník 5 7577
vodní pl. tok přirozený 12 5891
vodní pl. tok umělý 9 3196
zast. pl. 83 37701
ostat.pl. jiná plocha 42 33124
ostat.pl. manipulační pl. 1 6666
ostat.pl. neplodná půda 26 16132
ostat.pl. ostat.komunikace 75 106270
ostat.pl. silnice 9 27961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1594
ostat.pl. zeleň 23 27319
Celkem KN 668 4414845
Par. DKM 668 4414845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 39
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 5
vod.dílo hráz př. 4
Celkem BUD 81
LV 117
spoluvlastník 144

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.12.2016 1:1000 03.01.2017 *)
DKM 1:1000 21.12.2006
ZMVM 1:1000 01.05.1989 21.12.2006
S-SK GS 1:2880 1838 01.05.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 06:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.