k.ú.: 649139 - Hřivčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566551 - Peruc NUTS5 CZ0424566551
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 896 5733766
zahrada 133 81268
ovoc. sad 37 94481
travní p. 109 125165
lesní poz 78 1077895
vodní pl. nádrž umělá 5 2052
vodní pl. tok přirozený 6 2139
zast. pl. společný dvůr 24 7507
zast. pl. zbořeniště 7 3360
zast. pl. 191 83586
ostat.pl. dráha 2 50818
ostat.pl. jiná plocha 39 8693
ostat.pl. manipulační pl. 64 19520
ostat.pl. neplodná půda 58 228720
ostat.pl. ostat.komunikace 302 152952
ostat.pl. pohřeb. 2 4626
ostat.pl. silnice 18 40110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 4040
ostat.pl. zeleň 13 925
Celkem KN 1987 7721623
Par. KMD 1987 7721623
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 125
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 182
LV 246
spoluvlastník 398

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2013
S-SK GS 1:2880 1841 12.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 18.05.2022 10:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.