k.ú.: 649155 - Markvarec u Hřivic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566217 - Hřivice NUTS5 CZ0424566217
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 988850
zahrada 46 36037
travní p. 13 14273
lesní poz les s budovou 53 2046
lesní poz les(ne hospodář) 1 376
lesní poz ostat.komunikace 4 7234
lesní poz 26 2483541
vodní pl. nádrž umělá 1 1686
vodní pl. tok přirozený 7 1652
zast. pl. společný dvůr 2 674
zast. pl. 104 36452
ostat.pl. jiná plocha 21 5845
ostat.pl. manipulační pl. 8 9156
ostat.pl. neplodná půda 39 22146
ostat.pl. ostat.komunikace 27 18982
ostat.pl. silnice 9 30556
ostat.pl. zeleň 7 4207
Celkem KN 524 3663713
Par. KMD 524 3663713
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 53
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 152
LV 157
spoluvlastník 209

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.06.2011
S-SK GS 1841 23.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 17:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.