k.ú.: 649163 - Hřivínův Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585271 - Hřivínův Újezd NUTS5 CZ0724585271
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1414 1834517
zahrada 182 112400
ovoc. sad 1 4965
travní p. 1326 1738463
lesní poz 1008 3041024
vodní pl. tok přirozený 60 58202
vodní pl. zamokřená pl. 2 866
zast. pl. zbořeniště 21 3942
zast. pl. 285 89555
ostat.pl. jiná plocha 315 137694
ostat.pl. manipulační pl. 18 20739
ostat.pl. neplodná půda 516 408500
ostat.pl. ostat.komunikace 268 123649
ostat.pl. silnice 94 73308
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 10940
ostat.pl. zeleň 25 3009
Celkem KN 5543 7661773
Par. KMD 5543 7661773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 188
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 269
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 452
spoluvlastník 629

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1829 15.06.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 16.05.2022 13:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.