k.ú.: 649180 - Hřmenín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573167 - Markvartice NUTS5 CZ0522573167
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 377 2988130
zahrada 106 61992
ovoc. sad 44 66122
travní p. 105 132527
lesní poz 45 207003
vodní pl. nádrž přírodní 1 665
vodní pl. tok přirozený 12 8499
zast. pl. zbořeniště 6 4357
zast. pl. 76 45435
ostat.pl. jiná plocha 7 2585
ostat.pl. manipulační pl. 15 6796
ostat.pl. neplodná půda 20 6547
ostat.pl. ostat.komunikace 65 43033
ostat.pl. pohřeb. 6 1306
ostat.pl. silnice 15 36060
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2472
Celkem KN 901 3613529
Par. KMD 901 3613529
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 14
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 74
LV 106
spoluvlastník 179

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.11.2010
S-SK GS 1:2880 1842 11.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 23:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.