k.ú.: 649210 - Hubenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587222 - Hubenov NUTS5 CZ0632587222
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 54 672776
zahrada 92 59342
travní p. 141 1093979
lesní poz les s budovou 1 45
lesní poz ostat.komunikace 8 2705
lesní poz 54 381034
vodní pl. nádrž umělá 3 109680
vodní pl. rybník 6 20649
vodní pl. tok přirozený 4 9183
vodní pl. tok umělý 7 6173
zast. pl. společný dvůr 1 75
zast. pl. 112 42957
ostat.pl. jiná plocha 62 38517
ostat.pl. manipulační pl. 8 15032
ostat.pl. neplodná půda 21 10398
ostat.pl. ostat.komunikace 57 42331
ostat.pl. silnice 6 46227
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 4175
ostat.pl. zeleň 3 603
Celkem KN 645 2555881
Par. DKM 645 2555881
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 54
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 109
byt.z. byt 1
byt.z. dílna 1
Celkem JED 2
LV 140
spoluvlastník 198

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2006 Intravilán
DKM-KPÚ 03.12.2001 1:1000 03.12.2001 *) Extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1838 16.10.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 06:28

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.