k.ú.: 649279 - Hukovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599212 - Bartošovice NUTS5 CZ0804599212
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8115 - Nový Jičín
Pověřený obecní úřad 81152 - Nový Jičín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 207 3059639
zahrada 178 154302
travní p. 90 855117
lesní poz 58 444650
vodní pl. nádrž umělá 2 3400
vodní pl. tok přirozený 42 20263
vodní pl. tok umělý 9 39178
vodní pl. zamokřená pl. 1 3536
zast. pl. společný dvůr 2 1300
zast. pl. zbořeniště 7 3351
zast. pl. 170 69080
ostat.pl. jiná plocha 57 21744
ostat.pl. manipulační pl. 24 21754
ostat.pl. neplodná půda 37 104009
ostat.pl. ostat.komunikace 191 163902
ostat.pl. pohřeb. 1 838
ostat.pl. silnice 6 12850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 22214
ostat.pl. zeleň 2 1351
Celkem KN 1093 5002478
Par. DKM 1093 5002478
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 70
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 3
Celkem BUD 165
byt.z. byt 34
Celkem JED 34
LV 244
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.09.2018
DKM 1:1000 01.04.1996 nové mapování v r. 1994
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.04.1996 reprodukce otisku mapy z r. 1915


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 24.05.2022 08:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.