k.ú.: 649309 - Hulín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588491 - Hulín NUTS5 CZ0721588491
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72031 - Hulín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1629 12647647
zahrada 1010 558887
ovoc. sad 30 130107
travní p. 124 261671
lesní poz les(ne hospodář) 1 16801
lesní poz 142 2928898
vodní pl. nádrž umělá 6 9973
vodní pl. rybník 304 2256025
vodní pl. tok přirozený 126 368973
vodní pl. tok umělý 33 102368
vodní pl. zamokřená pl. 31 78524
zast. pl. společný dvůr 21 4425
zast. pl. zbořeniště 2 250
zast. pl. 2616 763076
ostat.pl. dráha 42 494229
ostat.pl. dálnice 18 493461
ostat.pl. jiná plocha 593 1511592
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 119
ostat.pl. manipulační pl. 330 630400
ostat.pl. neplodná půda 113 232310
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 685
ostat.pl. ostat.komunikace 752 949827
ostat.pl. pohřeb. 7 15274
ostat.pl. silnice 130 302655
ostat.pl. skládka 10 24850
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 89211
ostat.pl. zeleň 164 418526
Celkem KN 8255 25290764
Par. DKM 8255 25290764
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 776
č.p. byt.dům 90
č.p. doprava 4
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 20
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 51
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 239
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 9
č.e. garáž 66
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 3
bez čp/če bydlení 24
bez čp/če doprava 9
bez čp/če garáž 668
bez čp/če jiná st. 204
bez čp/če obč.vyb 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 74
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 19
bez čp/če tech.vyb 51
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 26
bez čp/če zem.stav 89
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 7
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 2513
byt.z. byt 1523
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 16
obč.z. byt 64
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 1619
LV 4054
spoluvlastník 7170

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 25.06.2013
DKM 1:1000 30.11.2005
THM-V 1:1000 01.04.1961 30.11.2005
S-SK ŠD 1:2500 1917 01.04.1961
S-SK ŠS 1:2880 1830 26.12.1917


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.