k.ú.: 649325 - Humpolec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547999 - Humpolec NUTS5 CZ0633547999
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 869 3460887
zahrada školka 7 6100
zahrada 1550 902847
travní p. 652 1377322
lesní poz 140 3069375
vodní pl. nádrž umělá 8 160332
vodní pl. rybník 29 106900
vodní pl. tok přirozený 35 6908
vodní pl. tok umělý 30 10879
vodní pl. zamokřená pl. 1 2557
zast. pl. společný dvůr 199 65645
zast. pl. zbořeniště 44 8927
zast. pl. 3582 935093
ostat.pl. dráha 22 76197
ostat.pl. dálnice 10 189526
ostat.pl. jiná plocha 680 658934
ostat.pl. manipulační pl. 432 559259
ostat.pl. neplodná půda 123 79448
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 27726
ostat.pl. ostat.komunikace 706 595519
ostat.pl. pohřeb. 3 30298
ostat.pl. silnice 197 282677
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 60 96004
ostat.pl. zeleň 143 210206
Celkem KN 9528 12919566
Par. DKM 9527 12919203
Par. KMD 1 363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. byt.dům 208
č.p. doprava 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 46
č.p. obchod 29
č.p. obč.vyb 65
č.p. obč.vyb. 29
č.p. prům.obj 29
č.p. rod.dům 1278
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 14
č.p. výroba 30
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 2
č.e. garáž 522
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 478
bez čp/če jiná st. 354
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obchod 4
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če prům.obj 69
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 74
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 68
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če víceúčel 11
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 29
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 3450
byt.z. byt 1211
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 32
byt.z. j.nebyt 12
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 178
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 19
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 37
Celkem JED 1504
LV 4298
spoluvlastník 6753

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.04.2011
THM-V 1:1000 01.10.1983 14.04.2011
THM-V 1:2000 01.10.1983 14.04.2011
FÚO 1:2000 01.10.1983 14.04.2011
S-SK GS 1:2880 1838 01.10.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 21:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.