k.ú.: 649481 - Těchoděly - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559172 - Líšťany NUTS5 CZ0325559172
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 812
orná půda 35 622592
zahrada 234 115796
travní p. mez, stráň 1 14
travní p. 16 16803
lesní poz les s budovou 55 2570
lesní poz 29 634583
vodní pl. nádrž umělá 1 575907
vodní pl. tok přirozený 19 3240
vodní pl. zamokřená pl. 4 2571
zast. pl. zbořeniště 1 64
zast. pl. 282 14071
ostat.pl. jiná plocha 41 18124
ostat.pl. neplodná půda 23 8747
ostat.pl. ostat.komunikace 34 41138
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 31290
ostat.pl. zeleň 17 4536
Celkem KN 806 2092858
Par. DKM 806 2092858
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 2
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 311
č.e. shromaž. 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če ubyt.zař 4
Celkem BUD 334
LV 339
spoluvlastník 449

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.06.2006
ZMVM 1:2000 01.01.1985 11.06.2006 lokalita Pňovany I
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 24.05.2022 14:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.