k.ú.: 649503 - Lipno u Hunčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559172 - Líšťany NUTS5 CZ0325559172
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 674 3104777
zahrada 81 56298
ovoc. sad 1 5173
travní p. 166 288027
lesní poz les s budovou 24 1024
lesní poz 164 2239693
vodní pl. nádrž umělá 6 139874
vodní pl. tok umělý 2 547
vodní pl. vod.pl.s budovou 4 32
vodní pl. zamokřená pl. 1 1828
zast. pl. zbořeniště 7 2101
zast. pl. 144 49187
ostat.pl. jiná plocha 57 56875
ostat.pl. manipulační pl. 8 22932
ostat.pl. neplodná půda 71 41541
ostat.pl. ostat.komunikace 143 78954
ostat.pl. silnice 40 58888
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 51 28780
ostat.pl. zeleň 11 8235
Celkem KN 1655 6184766
Par. DKM 1655 6184766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 3
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 81
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 164
LV 187
spoluvlastník 248

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.2009
ZMVM 1:2000 01.01.1985 24.06.2009 lokalita Pňovany I
S-SK GS 1:2880 1839 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 04:05

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.