k.ú.: 649554 - Stará Oleška - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562521 - Huntířov NUTS5 CZ0421562521
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 1518083
zahrada 160 63820
travní p. 205 504239
lesní poz 75 1696995
vodní pl. rybník 3 167506
vodní pl. tok přirozený 1 919
vodní pl. zamokřená pl. 1 1447
zast. pl. společný dvůr 1 340
zast. pl. zbořeniště 42 6548
zast. pl. 313 37790
ostat.pl. jiná plocha 87 172405
ostat.pl. manipulační pl. 11 1937
ostat.pl. neplodná půda 59 53666
ostat.pl. ostat.komunikace 105 85335
ostat.pl. pohřeb. 1 1482
ostat.pl. silnice 31 54817
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 230 272681
ostat.pl. zeleň 8 2394
Celkem KN 1438 4642404
Par. KMD 1438 4642404
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 10
č.e. obč.vyb 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 137
č.e. ubyt.zař 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če ubyt.zař 30
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 313
LV 313
spoluvlastník 400

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.11.2014
KMD 25.11.2014 1:1000 25.11.2014 *)
S-SK GS 1:2880 1843 24.11.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 22.05.2022 22:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.