k.ú.: 649708 - Husinec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550230 - Husinec NUTS5 CZ0315550230
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 668 2638496
zahrada 402 239098
ovoc. sad 32 160743
travní p. 323 948136
lesní poz les s budovou 3 124
lesní poz 80 925884
vodní pl. nádrž umělá 12 539467
vodní pl. tok přirozený 28 65004
vodní pl. tok umělý 33 13833
vodní pl. zamokřená pl. 1 1706
zast. pl. společný dvůr 2 2669
zast. pl. zbořeniště 1 297
zast. pl. 676 159267
ostat.pl. jiná plocha 138 77815
ostat.pl. manipulační pl. 51 55610
ostat.pl. neplodná půda 388 197802
ostat.pl. ostat.komunikace 190 111062
ostat.pl. pohřeb. 1 2203
ostat.pl. silnice 59 100347
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12763
ostat.pl. zeleň 26 56277
Celkem KN 3117 6308603
Par. DKM 1346 729086
Par. KMD 1771 5579517
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 273
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 5
č.p. rod.dům 63
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 29
bez čp/če garáž 92
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 18
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če rod.rekr 15
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 1
vod.dílo jez 8
vod.dílo jiná st. 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 656
byt.z. byt 74
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 92
LV 683
spoluvlastník 975

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2015
DKM 1:1000 24.11.2014
THM-V 1:1000 01.12.1981 24.11.2014
FÚO 1:2000 01.12.1981 31.03.2015
S-SK GS 1:2880 1837 01.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 17:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.