k.ú.: 649864 - Hustopeče u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hustopeče email: kp.hustopece@cuzk.cz
Nádražní 35/1169, 69301 Hustopeče u Brna telefon: 519361111 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584495 - Hustopeče NUTS5 CZ0644584495
Pracoviště 735 - Hustopeče

Obec s rozšířenou působností 6207 - Hustopeče
Pověřený obecní úřad 62071 - Hustopeče

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2595 11476828
vinice 953 2725813
zahrada 1687 1069411
ovoc. sad 183 1171363
travní p. 421 1062637
lesní poz 93 338820
vodní pl. nádrž umělá 3 7151
vodní pl. rybník 5 85259
vodní pl. tok přirozený 15 61536
vodní pl. tok umělý 38 49458
zast. pl. společný dvůr 29 69357
zast. pl. zbořeniště 49 9597
zast. pl. 2778 904961
ostat.pl. dráha 32 169118
ostat.pl. dálnice 71 320439
ostat.pl. jiná plocha 1368 1328578
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 33
ostat.pl. manipulační pl. 312 412219
ostat.pl. neplodná půda 737 1194207
ostat.pl. ost.dopravní pl. 33 8871
ostat.pl. ostat.komunikace 1147 966300
ostat.pl. pohřeb. 8 13070
ostat.pl. silnice 148 275806
ostat.pl. skládka 2 6517
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 64566
ostat.pl. zeleň 485 741314
Celkem KN 13225 24533229
GP 2 1945
Celkem ZE 2 1945
Par. DKM 13225 24533229
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. byt.dům 105
č.p. doprava 2
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 26
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 14
č.p. obč.vyb. 78
č.p. prům.obj 6
č.p. rod.dům 1098
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 11
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 371
č.e. jiná st. 90
č.e. obč.vyb. 4
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 179
bez čp/če jiná st. 224
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb. 57
bez čp/če prům.obj 72
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 42
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 5
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 77
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 3
s roz.jed 1
Celkem BUD 2558
byt.z. byt 1063
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 20
obč.z. byt 354
obč.z. j.nebyt 7
obč.z. rozest. 15
Celkem JED 1472
LV 3914
spoluvlastník 6397

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 06.08.2014 1:1000 01.09.2014 *) JPÚ - Svobodná pole
DKM 1:1000 28.12.2010 převod - intravilán
DKM-KPÚ 23.04.2009 1:1000 18.08.2009 *) JPÚ - Svobodná pole - blok č.1
DKM-KPÚ 11.02.2008 1:1000 24.06.2008 *) KPÚ - blok č. 5
DKM-KPÚ 14.12.2006 1:1000 18.09.2007 *) KPÚ - blok č. 4
DKM-KPÚ 12.06.2006 1:1000 04.10.2006 *) JPÚ - Díly
DKM-KPÚ 21.02.2005 1:1000 30.06.2005 *) KPÚ - blok č. 2 a 3
DKM-KPÚ 15.02.2005 1:1000 21.04.2005 *) JPÚ - Přední čtvrtě, Střední čtvrtě, Zadní čtvrtě
DKM-KPÚ 05.05.2004 1:1000 28.06.2004 *) JPÚ - Šumperk, Kraví hora
DKM-KPÚ 28.10.2003 1:1000 09.06.2004 *) KPÚ - blok č. 1
DKM-KPÚ 07.07.2003 1:1000 24.02.2004 *) JPÚ - Příčníky, Nové hory, Spodní díly
ZMVM 1:2000 01.11.1988 01.09.2014
THM-V 1:2000 01.04.1961 01.09.2014 01.04.1961
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.04.1961


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hustopeče.

vypočteno: 17.05.2022 06:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.