k.ú.: 649988 - Hustopeče nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 513768 - Hustopeče nad Bečvou NUTS5 CZ0714513768
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 22705
orná půda mez, stráň 6 2482
orná půda plantáž dřevin 1 34
orná půda 1255 5994866
zahrada 429 404270
ovoc. sad 5 22086
travní p. mez, stráň 7 9208
travní p. plantáž dřevin 1 6067
travní p. 414 1431074
lesní poz 255 1541474
vodní pl. nádrž umělá 14 84131
vodní pl. rybník 14 297816
vodní pl. tok přirozený 134 173274
vodní pl. tok umělý 45 12987
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 1
vodní pl. zamokřená pl. 10 18680
zast. pl. společný dvůr 33 16788
zast. pl. zbořeniště 6 2390
zast. pl. 585 205727
ostat.pl. dráha 7 86042
ostat.pl. jiná plocha 276 565761
ostat.pl. manipulační pl. 59 51564
ostat.pl. neplodná půda 95 137514
ostat.pl. ostat.komunikace 252 187351
ostat.pl. pohřeb. 1 4822
ostat.pl. silnice 44 160935
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 13750
ostat.pl. zeleň 5 15457
Celkem KN 3967 11469256
Par. DKM 3967 11469256
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 14
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 308
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 56
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 21
bez čp/če zem.used 9
rozestav. 1
Celkem BUD 555
byt.z. byt 73
obč.z. byt 24
obč.z. garáž 1
Celkem JED 98
LV 868
spoluvlastník 1335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.07.1999
ZMVM 1:2000 01.09.1992 01.07.1999
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.07.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 02:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.