k.ú.: 649996 - Huštěnovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592218 - Huštěnovice NUTS5 CZ0722592218
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1396 4821430
vinice 2 305
zahrada 390 246475
ovoc. sad 9 30014
travní p. 90 184009
lesní poz 7 36517
vodní pl. nádrž přírodní 8 111401
vodní pl. nádrž umělá 7 8390
vodní pl. rybník 45 54522
vodní pl. tok přirozený 78 94559
vodní pl. tok umělý 1 32971
vodní pl. zamokřená pl. 4 34855
zast. pl. společný dvůr 3 164
zast. pl. zbořeniště 19 2550
zast. pl. 524 206353
ostat.pl. dráha 3 68221
ostat.pl. jiná plocha 130 93418
ostat.pl. manipulační pl. 228 107693
ostat.pl. ostat.komunikace 229 274397
ostat.pl. pohřeb. 1 5995
ostat.pl. silnice 13 36789
ostat.pl. skládka 1 486
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13283
ostat.pl. zeleň 77 131410
Celkem KN 3270 6596207
Par. DKM 3270 6596207
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 196
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 12
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 154
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 8
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 478
byt.z. byt 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 844
spoluvlastník 1188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.07.2021
DKM 1:1000 11.04.2007 vlastní
THM-V 1:2000 01.01.1974 11.04.2007 KGKS Brno
S-SK ŠS 1:2880 1827 01.04.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 08:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.