k.ú.: 650013 - Hutisko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542814 - Hutisko-Solanec NUTS5 CZ0723542814
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 312 753811
zahrada 338 284457
ovoc. sad 3 11929
travní p. mez, stráň 18 10208
travní p. 1068 2678269
lesní poz 776 8652462
vodní pl. nádrž umělá 1 113
vodní pl. tok přirozený 14 28491
zast. pl. 624 94059
ostat.pl. jiná plocha 121 36341
ostat.pl. manipulační pl. 14 32628
ostat.pl. neplodná půda 461 448614
ostat.pl. ostat.komunikace 260 154387
ostat.pl. pohřeb. 2 2526
ostat.pl. silnice 13 33527
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7295
ostat.pl. zeleň 2 4847
Celkem KN 4029 13233964
Par. KMD 4029 13233964
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 324
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 86
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 70
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 4
Celkem BUD 601
byt.z. byt 32
byt.z. garáž 1
Celkem JED 33
LV 688
spoluvlastník 924

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1833 30.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 18.05.2022 08:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.