k.ú.: 650064 - Solanec pod Soláněm - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Meziříčí email: kp.valmezirici@cuzk.cz
40.pluku 1351, 75701 Valašské Meziříčí telefon: 571757950 fax:571757957

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 542814 - Hutisko-Solanec NUTS5 CZ0723542814
Pracoviště 836 - Valašské Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 7206 - Rožnov pod Radhoštěm
Pověřený obecní úřad 72061 - Rožnov pod Radhoštěm

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 389 1133599
zahrada 283 251625
ovoc. sad 1 4511
travní p. mez, stráň 20 14279
travní p. 1312 3547622
lesní poz les s budovou 1 16
lesní poz 965 10543165
vodní pl. rybník 1 677
vodní pl. tok přirozený 13 86885
vodní pl. zamokřená pl. 2 1697
zast. pl. zbořeniště 39 4030
zast. pl. 722 108904
ostat.pl. jiná plocha 120 57120
ostat.pl. manipulační pl. 31 21420
ostat.pl. mez, stráň 1 321
ostat.pl. neplodná půda 545 537068
ostat.pl. ostat.komunikace 212 160196
ostat.pl. pohřeb. 3 9183
ostat.pl. silnice 14 172207
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 23780
ostat.pl. zeleň 1 147
Celkem KN 4683 16678452
Par. KMD 4683 16678452
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 401
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 86
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 78
rozestav. 1
Celkem BUD 713
byt.z. byt 6
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 8
LV 781
spoluvlastník 1062

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2015
S-SK ŠS 1:2880 1833 26.11.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Meziříčí.

vypočteno: 16.05.2022 13:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.