k.ú.: 650102 - Huzová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 597414 - Huzová NUTS5 CZ0712597414
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 33 328095
zahrada 106 44989
ovoc. sad 1 25326
travní p. 587 10979427
lesní poz 394 11081801
vodní pl. nádrž umělá 1 1789
vodní pl. tok přirozený 19 52803
vodní pl. tok umělý 2 8875
vodní pl. zamokřená pl. 9 15371
zast. pl. zbořeniště 63 14234
zast. pl. 232 65117
ostat.pl. jiná plocha 230 246987
ostat.pl. manipulační pl. 33 43116
ostat.pl. neplodná půda 194 167324
ostat.pl. ostat.komunikace 242 383623
ostat.pl. pohřeb. 1 6300
ostat.pl. silnice 7 104521
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 14385
Celkem KN 2157 23584083
Par. DKM 5 100584
Par. KMD 2152 23483499
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 10
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 93
č.p. tech.vyb 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 46
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 4
Celkem BUD 228
byt.z. byt 55
Celkem JED 55
LV 268
spoluvlastník 418

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.07.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.