k.ú.: 650111 - Veveří u Huzové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 597414 - Huzová NUTS5 CZ0712597414
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6 390307
zahrada 7 3223
travní p. 96 1021267
lesní poz 18 1921554
vodní pl. tok přirozený 2 5466
zast. pl. zbořeniště 1 71
zast. pl. 38 10704
ostat.pl. jiná plocha 33 12582
ostat.pl. neplodná půda 20 21024
ostat.pl. ostat.komunikace 32 39460
ostat.pl. pohřeb. 1 475
ostat.pl. silnice 4 20930
Celkem KN 258 3447063
Par. KMD 258 3447063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 14
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 36
LV 50
spoluvlastník 64

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 03.08.2012
KM-D 1:2000 01.01.2001 03.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 01.01.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 22.05.2022 00:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.