k.ú.: 650129 - Bukovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 547751 - Bukovice NUTS5 CZ0523547751
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5209 - Náchod
Pověřený obecní úřad 52095 - Police nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 788765
zahrada 133 72519
ovoc. sad 11 22331
travní p. 303 1015736
lesní poz les s budovou 2 227
lesní poz 30 243232
vodní pl. tok přirozený 4 6467
zast. pl. společný dvůr 1 263
zast. pl. zbořeniště 3 691
zast. pl. 224 61037
ostat.pl. jiná plocha 83 41785
ostat.pl. manipulační pl. 18 31665
ostat.pl. neplodná půda 38 21336
ostat.pl. ostat.komunikace 142 77872
ostat.pl. silnice 48 48213
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1332
ostat.pl. zeleň 3 985
Celkem KN 1106 2434456
Par. KMD 1106 2434456
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 24
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 33
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 218
byt.z. byt 27
obč.z. byt 2
Celkem JED 29
LV 289
spoluvlastník 431

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2011
S-SK GS 1:2880 1840 30.05.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 22.05.2022 09:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.