k.ú.: 650242 - Hvozd u Konice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589560 - Hvozd NUTS5 CZ0713589560
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 652 4283534
zahrada 252 162892
ovoc. sad 6 17599
travní p. 348 681324
lesní poz 247 1564738
vodní pl. nádrž umělá 2 1916
vodní pl. tok přirozený 6 3854
vodní pl. tok umělý 2 41
zast. pl. zbořeniště 6 642
zast. pl. 264 92099
ostat.pl. jiná plocha 50 41096
ostat.pl. manipulační pl. 17 30257
ostat.pl. neplodná půda 16 13538
ostat.pl. ostat.komunikace 253 118480
ostat.pl. pohřeb. 1 4382
ostat.pl. silnice 17 100629
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 14642
ostat.pl. zeleň 1 212
Celkem KN 2150 7131875
Par. KMD 2150 7131875
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 162
č.p. rod.rekr 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 38
rozestav. 1
Celkem BUD 258
byt.z. byt 4
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 3
Celkem JED 11
LV 318
spoluvlastník 443

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.12.2015
KM-D 1:2000 20.12.2002 23.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 20.12.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.