k.ú.: 650251 - Klužínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589560 - Hvozd NUTS5 CZ0713589560
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 477 2174888
zahrada 108 66688
ovoc. sad 1 3013
travní p. 205 146005
lesní poz 221 469533
vodní pl. nádrž umělá 1 366
vodní pl. tok přirozený 41 3729
vodní pl. tok umělý 5 1146
zast. pl. zbořeniště 9 1547
zast. pl. 77 37413
ostat.pl. jiná plocha 58 6946
ostat.pl. manipulační pl. 18 15259
ostat.pl. neplodná půda 25 4111
ostat.pl. ostat.komunikace 70 48298
ostat.pl. silnice 2 26054
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 4820
Celkem KN 1322 3009816
Par. KMD 1322 3009816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 76
LV 121
spoluvlastník 162

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.07.2014
KM-D 1:2000 20.12.2002 15.07.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 20.12.2002 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 09:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.