k.ú.: 650315 - Hvozdná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585289 - Hvozdná NUTS5 CZ0724585289
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 708 2581464
vinice 1 8
zahrada 508 326233
ovoc. sad 33 64504
travní p. 396 913724
lesní poz les s budovou 1 34
lesní poz ostat.komunikace 1 782
lesní poz 230 2448319
vodní pl. nádrž přírodní 1 1215
vodní pl. nádrž umělá 47 65435
vodní pl. rybník 2 30717
vodní pl. tok přirozený 36 19719
vodní pl. zamokřená pl. 2 2344
zast. pl. společný dvůr 6 700
zast. pl. zbořeniště 5 579
zast. pl. 662 172142
ostat.pl. jiná plocha 141 112921
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 320
ostat.pl. manipulační pl. 48 28043
ostat.pl. neplodná půda 114 82371
ostat.pl. ostat.komunikace 331 240304
ostat.pl. pohřeb. 5 3152
ostat.pl. silnice 12 50450
ostat.pl. skládka 1 2953
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 17272
ostat.pl. zeleň 245 116526
Celkem KN 3551 7282231
Par. DKM 3551 7282231
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 91
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 327
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 66
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 43
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 622
byt.z. byt 12
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 5
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 21
LV 895
spoluvlastník 1396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 07.03.2016
DKM 1:1000 10.12.1995
S-SK ŠS 1:2880 1829 10.12.1995 původně jako ZMVM, vyhotovena DKM


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 18.05.2022 07:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.