k.ú.: 650323 - Hvozdnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539261 - Hvozdnice NUTS5 CZ020A539261
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 1664340
zahrada 459 308839
ovoc. sad 1 3261
travní p. 181 212834
lesní poz les s budovou 14 486
lesní poz 128 2209152
vodní pl. nádrž umělá 3 3988
vodní pl. tok přirozený 8 6412
vodní pl. tok umělý 13 4583
vodní pl. zamokřená pl. 24 16481
zast. pl. 519 74887
ostat.pl. dráha 2 27975
ostat.pl. jiná plocha 53 18063
ostat.pl. manipulační pl. 3 14063
ostat.pl. neplodná půda 34 15244
ostat.pl. ostat.komunikace 86 74909
ostat.pl. pohřeb. 2 3731
ostat.pl. silnice 21 27509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 17283
Celkem KN 1853 4704040
Par. KMD 1853 4704040
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 95
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 141
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 204
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 4
Celkem BUD 526
LV 598
spoluvlastník 806

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.07.2021
KMD 1:1000 01.11.2017
S-SK GS 1:2880 1840 23.07.2021 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2022 21:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.