k.ú.: 650358 - Hvožďany u Bechyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552054 - Bechyně NUTS5 CZ0317552054
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3112 - Tábor
Pověřený obecní úřad 31121 - Bechyně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 306 4289487
zahrada 103 91229
travní p. 237 960202
lesní poz les s budovou 5 536
lesní poz 738 4675175
vodní pl. nádrž přírodní 1 829
vodní pl. rybník 14 52203
vodní pl. tok přirozený 18 227385
vodní pl. tok umělý 3 3041
vodní pl. zamokřená pl. 7 30649
zast. pl. zbořeniště 1 537
zast. pl. 206 75457
ostat.pl. jiná plocha 197 182025
ostat.pl. manipulační pl. 16 61907
ostat.pl. neplodná půda 13 8026
ostat.pl. ostat.komunikace 124 221443
ostat.pl. silnice 7 61921
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 62 24007
ostat.pl. zeleň 16 5641
Celkem KN 2074 10971700
Par. DKM 2074 10971700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 51
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 185
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 290
spoluvlastník 492

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.06.2005
DKM-KPÚ 22.04.2005 1:1000 03.06.2005 *)
S-SK GS 1:2880 1828 03.06.2005


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 25.05.2022 02:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.