k.ú.: 650536 - Hlásnice u Šternberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552330 - Hlásnice NUTS5 CZ0712552330
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 192 1533506
zahrada 113 78982
travní p. 92 423980
lesní poz 18 506832
vodní pl. nádrž přírodní 1 556
vodní pl. nádrž umělá 1 242
zast. pl. zbořeniště 8 1500
zast. pl. 128 44389
ostat.pl. jiná plocha 32 13008
ostat.pl. manipulační pl. 2 8356
ostat.pl. neplodná půda 47 60566
ostat.pl. ostat.komunikace 95 50211
ostat.pl. pohřeb. 1 722
ostat.pl. silnice 6 30084
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8484
Celkem KN 738 2761418
GP 7 85454
Celkem ZE 7 85454
Par. KMD 738 2761418
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. garáž 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 68
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 14
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 125
LV 158
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1924 12.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 18.05.2022 18:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.