k.ú.: 650641 - Charvatce u Jabkenic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 565784 - Charvatce NUTS5 CZ0207565784
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2115 - Mladá Boleslav
Pověřený obecní úřad 21153 - Mladá Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 326 2857059
zahrada 141 156424
ovoc. sad 9 8302
travní p. 58 95859
lesní poz 2 5658
vodní pl. nádrž umělá 4 1605
vodní pl. rybník 4 95254
vodní pl. tok přirozený 21 27032
vodní pl. tok umělý 8 13628
zast. pl. zbořeniště 1 120
zast. pl. 219 85463
ostat.pl. jiná plocha 36 15614
ostat.pl. manipulační pl. 9 14527
ostat.pl. neplodná půda 5 2766
ostat.pl. ostat.komunikace 35 80009
ostat.pl. silnice 14 58819
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9078
ostat.pl. zeleň 5 12797
Celkem KN 898 3540014
Par. DKM 332 2956016
Par. KMD 566 583998
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 72
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 73
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 214
LV 363
spoluvlastník 617

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 26.08.2019 1:1000 26.08.2019 *) KPÚ na části území
DKM 1:1000 11.10.2017
KMD 1:1000 11.10.2017
THM-V 1:2000 31.12.1972 11.10.2017 31.12.1972 1:2000,
S-SK GS 1:2880 1842 26.08.2019 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 21.05.2022 20:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.