k.ú.: 650676 - Mnichov u Loun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566349 - Libčeves NUTS5 CZ0424566349
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 124 1152303
zahrada 33 19159
travní p. 131 740260
lesní poz 1 63027
vodní pl. nádrž umělá 2 764
vodní pl. tok přirozený 4 5739
zast. pl. společný dvůr 3 858
zast. pl. zbořeniště 15 4600
zast. pl. 19 14024
ostat.pl. jiná plocha 7 2646
ostat.pl. manipulační pl. 3 376
ostat.pl. neplodná půda 42 61036
ostat.pl. ostat.komunikace 23 26362
ostat.pl. silnice 2 22838
Celkem KN 409 2113992
Par. DKM 409 2113992
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 19
LV 56
spoluvlastník 100

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.01.2002 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 15.08.1984 20.01.2002
S-SK GS 1:2880 1843 14.08.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 16.05.2022 16:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.